Dit zijn wij

Klik op de knoppen hieronder om direct naar een bepaald onderwerp te gaan of scroll naar beneden op deze pagina.

De Oranje Nassauschool bestaat sinds 1982 en valt, samen met de Beatrixschool, de Julianaschool en de Johan Frisoschool, onder de vereniging Scholen van Oranje. Sinds juli 1983 is onze school gevestigd op de huidige locatie: Selma Lagerlöf-erf 164.

Wij zijn een christelijke basisschool met een open en persoonlijk karakter en herkenbare normen en waarden. Een school die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Wie de school binnenloopt ervaart drie kernwaarden: Veilig, Vriendelijk en Verantwoordelijk.

Op onze school zitten zo'n 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Ons onderwijs kenmerkt zich door gedegen lessen in een rijke leeromgeving. Wij werken met doelgerichte en activerende lesmethodes. Meer over onze methodes lees je hier. Op onze school is ook ruim aandacht voor beweging & sport, culturele educatie, burgerschapsvorming en sociaal-emotioneel leren. Op onze afvalvrije school leren de kinderen bijvoorbeeld te zorgen voor de omgeving om ons heen. Lees hier meer over. Iedere groep heeft jaarlijks ook leuke activiteiten of excursies, bijvoorbeeld vanuit het Cultuurmenu Dordrecht, vanuit Natuur en Milieucentrum Weizigt of een bezoek aan het Rijksmuseum. Groep 3 t/m 7 geniet jaarlijks van de schoolreis en groep 8 gaat op schoolkamp.

Onze missie

  • Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot vriendelijke jongeren, zodat ze beschikken over een open houding, wederzijds respect en goede relaties. Zo creëren wij samen met de kinderen en hun ouders een prettige omgeving om te leren en samen te spelen.
  • Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke jongeren, die beschikken over een gezonde mate van zelfstandigheid, kritisch kunnen redeneren en kunnen samenwerken.
  • Wij willen dat onze leerlingen opgroeien in een veilige omgeving, waarin vriendelijk, verantwoordelijk en veilig gedrag wordt beloond en leren optimaal mogelijk is.
  • Wij hebben oog voor de verschillen tussen kinderen en wij kennen onze leerlingen. Wij bieden voor ieder kind basisondersteuning. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften organiseren wij – binnen de grenzen van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) – extra ondersteuning.

Christelijke identiteit

Vanuit Bijbels voorbeeld hebben wij ervoor gekozen om de kinderen in het dagelijks leven op onze school te leren vriendelijk te zijn (heb de Heere lief en uw naaste als uzelf). Wij denken bovendien dat dit zorgt voor een betere sfeer om in te leren en werken), elkaar een veilige omgeving te bieden en verantwoordelijk om te gaan met hun omgeving en hetgeen de kinderen is toevertrouwd.

Goede doelen

Door middel van een of enkele spaaracties ondersteunen wij als school ieder jaar goede doelen. Met elkaar kiezen wij ieder jaar weer andere doelen, dichtbij of ver weg. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op deze manier leren zorgen voor anderen.

Christelijk onderwijs

Wij geven verder actief vorm aan het christelijk geloof door in de klassen verhalen vanuit de Bijbel te vertellen en hierover met kinderen in gesprek te gaan. Dit doen wij aan de hand van de methode Kind op Maandag. Wij bidden en zingen in de klas en maken werk van verschillende vieringen, zoals Kerst en Pasen. Ook is er aandacht voor andere levensbeschouwelijke stromingen.

Gebedsgroep ouders

Iedere maand komen een aantal ouders van de school bij elkaar om te bidden. Meer informatie over de gebedsgroep vindt u hier.