Onderwijs

Kinderen leren op verschillende manieren; uit nieuwsgierigheid, door onderzoek, door kennisoverdracht, door feedback. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Onze leraren geven heldere instructie en bieden verschillende verwerkingsmogelijkheden aan, zowel op papier, met materialen als ook digitaal. Klik op de knoppen hieronder om direct naar een bepaald onderwerp te gaan of scroll naar beneden op deze pagina.

Verschillend, maar wél samen!

Kinderen leren ook in een verschillend tempo en ieder op het eigen niveau. We komen in ons onderwijs aan deze verschillen tegemoet door te differentiëren in tempo, instructie en aanbod. Maar kinderen leren ook veel van elkaar, dus wij stimuleren samenwerkend leren. Via www.scholenopdekaart.nl kun je onze school gemakkelijk met andere scholen vergelijken.

Methodes

Wij gebruiken verschillende methodes voor onze lessen. Deze passen wij steeds op eenzelfde manier toe, volgens een aanpak die werkt (directe instructiemodel) en met afspraken die in de hele school gelden; wel zo duidelijk voor iedereen! Wij vullen de materialen van de methodes hieronder aan, zodat er steeds een compleet en aantrekkelijk lesaanbod voor de leerlingen klaarstaat.

Vakgebied Methode
Kleuteronderwijs Onderbouwd
Rekenen Pluspunt
Taal-spelling Staal
Aanvankelijk lezen Veilig leren kezen (KIM-versie)
Voortgezet lezen Atlantis
Wereldoriëntatie Argus Clou,  De zaken
Digitale geletterdheid Basicly
Burgerschap en sociale vorming Kwink
Engels (vanaf groep 5) Join in
Verrijking/verdieping Levelwerk (zie ook hieronder)

Bewegingsonderwijs wordt op onze school deels verzorgd door onze eigen leerkrachten, deels door vakmensen van OKK (Nijntje beweegles in groep 1-2) en Move Academy (groep 3-8).

Op papier én digitaal

In ons onderwijs komt steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben. Daarom werken onze leerlingen niet alleen in mooie werkboeken; in groep 1 t/m 3 wordt ook met behulp van een iPad geleerd. En vanaf groep 4 wordt met regelmaat gewerkt op de laptop. 

Leren in de praktijk

Iedere groep volgt elk schooljaar een activiteit vanuit het Cultuurmenu van de gemeente Dordrecht. Dit kan bijvoorbeeld een museumbezoek zijn of een masterclass van een kunstenaar. In groep 7 of 8 gaan kinderen ook op excursie naar het Rijksmuseum. Ook maken wij ieder schooljaar voor alle groepen gebruik van het educatief aanbod van Natuur en Milieucentrum Weizigt. Zo krijgt elke klas een interactieve les, leskist, project of activiteit op het gebied van natuur en duurzaamheid.