Praktische informatie

Klik op de knoppen hieronder om direct naar een bepaald onderwerp te gaan of scroll naar beneden op deze pagina.

Kennismaken en inschrijven

Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) van harte uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek, waarbij wij vertellen wat ons onderwijs inhoudt en hoe wij de christelijke identiteit van onze school gestalte geven. Wij laten de Oranje Nassauschool zien onder schooltijd, zodat ouders een indruk krijgen van de dagelijkse gang van zaken op school. Wij geven dan alle benodigde informatie: over de gang van zaken op de Oranje Nassau, over afspraken die wij hanteren en over de identiteit van de school. Wij geven hierbij aan wat ouders van ons kunnen verwachten, maar ook wat wij van ouders verwachten.

​Als ouder(s)/verzorger(s) besluiten hun kind bij ons aan te melden, ontvangen zij van ons het inschrijfformulier. Voor inschrijving is het nodig dat door beide ouder(s)/verzorger(s) een inschrijfformulier ondertekend wordt. Deze dubbele ondertekening is wettelijk voorgeschreven. Van harte welkom!

Voor een afspraak kun je mailen of bellen naar 078-6162904 en vragen naar de directeur: dhr. Micha van Tulden: directie@oranjenassauschool.nl.

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

  • De eerste officiële schooldag is op de eerstvolgende gewone schooldag na hun vierde verjaardag (mits het kind zindelijk is).
  • Kinderen die in juni of juli 4 worden, starten na de zomervakantie; zij worden wel uitgenodigd voor een wenmoment voor de zomervakantie;
  • In december plannen we geen wenmomenten in, omdat dit een hectische maand is. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten in principe pas na de kerstvakantie.

Hoe verloopt de start in de kleutergroep?

Het is verstandig dat ouders alvast onze schoolapp Parro downloaden. Zo kan school alvast de nodige informatie delen. Ouders mogen hun kind tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas brengen. Binnen 4 weken na de start op school roostert de leerkracht een startgesprek in.

Mag mijn kind wennen voordat hij/zij 4 jaar is?

Nieuwe leerlingen krijgen van ons een kaart in de brievenbus. Ouders en school spreken voor nieuwe kleuters maximaal 4 wenmomenten af (ochtend van 8:30-11:30 uur). De eerste officiële schooldag is op de eerstvolgende gewone schooldag na hun vierde verjaardag (mits het kind zindelijk is).

Schoolgids

Wij hebben er voor gekozen om op onze website uitgebreid te informeren over onze school. In de schoolgids staat de algemene informatie over onze school, zoals bijvoorbeeld het aantal lesuren per vakgebied. Hier vind je onze schoolgids. Meer informatie over onze school lees je ook op www.scholenopdekaart.nl.

Schoolplan

Iedere school maakt voor een periode van 4 schooljaren een meerjarenplan. Dit heet het schoolplan. De MR heeft hiermee ingestemd en het bevoegd gezag (bestuur Scholen van Oranje) heeft het plan vastgesteld.

Van Koersplan naar Schoolplan

Het Schoolplan bevat onderdelen van het Koersplan van de vereniging Scholen van Oranje. Dat Koersplan is in schooljaar 2022-2023 voor Scholen van Oranje opgesteld en heeft als slogan 'Met ZIN naar school'. Klik hier voor het Koersplan van Scholen van Oranje 2022-2026.

Van Schoolplan naar Jaarplan

Vanuit het schoolplan en actuele ontwikkelingen maken wij ook ieder jaar een jaarplan. De MR wordt steeds over de voortgang van de uitvoering hiervan geïnformeerd. Klik hier voor het Schoolplan 2023-2027.

Schoolvakanties

Al onze activiteiten zijn voor ouders/verzorgers te vinden in de Parro-app. Hieronder staan de studiedagen (2024-2025) en schoolvakanties:

  • Maandag 7 oktober
  • Vrijdag 6 december
  • Donderdag 6 februari
  • Dinsdag 10 juni (centrale studiedag Scholen van Oranje)
  • Woensdag 25 juni

Vakantieschema

Schoolvakantie s 2024-2025

Herfstvakantie        Za. 26 oktober 2024 t/m zo. 3 november 2024
Kerstvakantie          Za. 21 december 2024 t/m zo. 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie   Za. 22 februari 2025 t/m zo. 2 maart 2025
Meivakantie             Vr. 18 april 2025 t/m ma. 5 mei 2025
Hemelvaart              Do. 29 mei 2025 t/m zo. 1 juni 2025
Pinksteren                Vr. 6 juni t/m ma. 9 juni 2025
Zomervakantie         Vr. 18 juli 2025 t/m zo. 31 augustus 2025

Schoolvakanties 2025-2026

Herfstvakantie         Za. 18 oktober 2025 t/m zo. 26 oktober 2025
Kerstvakantie           Za. 20 december 2025 t/m zo. 4 januari 2026
Voorjaarsvakantie   Za. 14 februari 2026 t/m zo. 22 februari 2026
Pasen                        Vr. 3 april 2026 t/m ma. 6 april 2026
Meivakantie             Za. 18 april 2026 t/m di. 5 mei 2025
Hemelvaart              Do. 14 mei 2026 t/m zo. 17 mei 2026
Pinksteren                Ma. 25 mei 2026
Zomervakantie        Za.18 juli 2026 t/m zo. 30 augustus 2026