Telefoongebruik

Op de Oranje Nassauschool werken wij in alle groepen regelmatig met digitale middelen. Ook geven wij les in digitale geletterdheid. Daarvoor hebben wij voor ieder kind een iPad of laptop op school beschikbaar. Daar leren wij verstandig mee omgaan. In de school staan mobieltjes (en smartwatches etc.) uit. Deze blijven in de tas van de leerling of kunnen in de klas veilig opgeborgen worden. De belangrijkste afspraken:

1. Leerlingen mogen een mobiel device meenemen naar school.

2. Leerlingen die een mobiel device bij zich hebben, moeten het device buiten de school uitzetten en gedurende de dag opbergen op een met de leerkracht afgesproken plaats. Er zijn regels voor als een leerling zich niet aan deze afspraak houdt.

3. Leerlingen nemen op eigen risico een mobiel device mee naar school. De school is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van het device.

4. Leerlingen mogen aan de leerkracht toestemming vragen of ze, onder of na schooltijd, voor dringende zaken naar huis mogen bellen met de vaste telefoon van school.

Wat als mijn kind toch een mobieltje aan heeft staan onder schooltijd?

Dan gelden de volgende afspraken:

1. Bij een eerste overtreding krijgt de leerling een waarschuwing.

2. Bij een tweede overtreding wordt het apparaat tot het einde van de dag in bewaring genomen. De leerling krijgt uitgelegd dat het hier om een tweede waarschuwing gaat en dat bij een volgende overtreding het device langer een periode niet meer in school welkom is.

3. Bij een derde overtreding wordt het apparaat deze dag in bewaring genomen. De leerling kan het mobiele device aan het eind van de dag samen met een van zijn/haar ouders afhalen. De leerkracht stelt de ouder op de hoogte van de komende sanctie (week lang geen device mee naar school) en wijst zowel het kind als de ouder op het gehanteerde beleid van de school. N.B. De school vindt het de verantwoordelijkheid van de leerling dat hij/ zij zich aan de schoolregels houdt, zeker als het bezit van het mobiele device belangrijk is voor bijvoorbeeld de communicatie met thuis.

4. Bij een vierde en volgende overtreding wordt het apparaat voor een maand niet meer in school toegestaan (4de keer) en dit geldt voor de rest van het schooljaar (bij de 5de keer). Zowel bij de 4de als de 5de keer zal dit telkens in aanwezigheid van de ouder aan de leerling en de ouder worden meegedeeld.

Gelden deze afspraken ook voor een smartwatch?

De afspraken betreffen naast mobiele telefoons alle overige persoonlijke elektronica, zoals smartwatches, iPods, maar ook laptops, Ipads en andere schooldevices.