Kwaliteitszorg

Kwaliteitscultuur

In het laatste onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs beoordeelde zij onze school met een Voldoende. Op de onderdelen Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur kregen wij zelfs het oordeel 'Goed'. Met gedegen plannen en evaluaties zorgen wij dat ons onderwijs van hoog niveau blijft. Deze borging vindt ook plaats door de inzet van specialisten en kwaliteitsteams.

De kwaliteit van onze school peilen we met regelmaat onder onze ouders, leerlingen en personeel. We vragen hen naar hun tevredenheid op verschillende onderwerpen. Zo weten we wat ieder goed vindt gaan en wat men anders wil. Ook bekijken we geregeld lessen van elkaar, zodat we elkaar scherp houden op onze afspraken en onze didactiek. Verder hebben wij in ons team een aantal kwaliteitsteams, die als taak hebben jaarlijks op hun deelgebied de school een kwaliteitsimpuls te geven. Wij nemen ook ieder jaar onder het personeel quickscans af over verschillende aspecten van ons onderwijs. Analyses en actiepunten hieruit plaatsen wij in nieuwsbrieven en op onze website. Meer informatie over de onderwijskwaliteit van cbs Oranje Nassau kunt u in ons schoolplan lezen.

Aan de hand van deze gegevens maken wij steeds nieuwe plannen om het welbevinden en de veiligheidsbeleving van onze leerlingen te bevorderen en pesten steeds verder uit te bannen. Hoe wij dat doen lees je onder meer hier. Ons hele veiligheidsbeleid is te lezen op Scholen op de kaart (scroll daar naar beneden).

Tevredenheidspeilingen

Iedere vier jaar nemen wij onder ouders, team en leerlingen een tevredenheidspeiling af.

  • Bekijk hier de resultaten en analyse van de leerlingtevredenheidspeiling van maart 2022.
  • In juli 2019 namen wij onder onze ouders/verzorgers een oudertevredenheidspeiling af en scoorden gemiddeld een 7. In maart 2022 namen wij opnieuw een oudertevredenheidspeiling af en zagen daarin dat de score is toegenomen naar een 7,4. Bekijk hier de resultaten en analyse van de oudertevredenheidspeiling.

Kwaliteit meten

Jaarlijks voeren wij onder ons team via quickscans kwaliteitsmetingen uit onder ons team op verschillende onderdelen. Van de uitkomst ontvangen wij een rapportage met vergelijkingsscores met andere scholen en een landelijk gemiddelde. Van de uitkomst maken wij een analyse en stellen wij waar nodig actiepunten op die wij inplannen in jaarplannen. Wij bespreken de uitkomsten uitvoerig in het team en de MR.

  • De rapportage van 2023 is hier te lezen. Deze bevat de onderdelen leertijd, klassenmanagement, onderwijskundig leiderschap en professionele schoolcultuur.
  • De rapportage van 2022 is hier te lezen. Deze bevat de onderdelen kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling, ICT, rekenonderwijs en inzet van middelen.
  • De rapportage van 2021 is hier te lezen. Deze bevat de onderdelen didactisch handelen, directie instructie, ononderbroken ontwikkeling en levensbeschouwelijke vorming.

Sociale ontwikkeling

Jaarlijks vullen onze leerkrachten voor alle leerlingen een lijst in om de sociale, morele en emotionele ontwikkeling te volgen (Kindbegrip). In groep 6 t/m 8 vullen de leerlingen ook zelf een lijst (monitor sociale veiligheid) in. Zo monitoren wij of de leerlingen zich veilig voelen op school. De gemiddelde scores gaan van 1 (minst wenselijke score) naar 4 (meest wenselijke score). De scores van de afgelopen schooljaren staan in onderstaande tabel:

Onderdeel
Welbevinden
Score 2020-2021
3,34 (ruim voldoende)
Score 2021-2022
3,25 (ruim voldoende)
Score 2022-2023
3,04 (ruim voldoende)
Pestbeleving 3,69 (goed) 3,67 (goed) 3,68 (goed)
Veiligheidsbeleving 3,44 (ruim voldoende) 3,36 (ruim voldoende) 3,29 (ruim voldoende)