Team

Het team van CBS Oranje Nassau is een krachtige mix van ervaren én jonge professionals. De rol van onze leerkrachten wordt echt gezien en gewaardeerd door de ouders. Die waarderen hun deskundigheid met een 8,2, zo bleek uit de laatste oudertevredenheidspeiling! De leerkrachten worden ondersteund door een ervaren onderwijsassistent, een administratief medewerkster en een schoolleiding, bestaande uit de directeur (RDO), bouwcoördinator en intern begeleider.

Directie

Micha van Tulden

Directeur

LinkedIn

Geesje Kamp

Bouwcoördinator, anti-pestcoördinator, gedragsspecialist, groepsleerkracht

Tineke van der Ven

Intern begeleider, intern vertrouwenspersoon en aandachtfunctionaris Meldcode Kindermishandeling

Groepsleerkrachten 2024-2025

Groep Leerkracht
1-2a Nanda Hokken en Suzanne Zijderveld
1-2b Clarieke de Vries en Suzanne Zijderveld
3 Hanneke Reinink en Jolanda Kohlenberg
4 Corine van Genderen en Pamela Veth
5-6 Jolanda Beekman en Micha van Tulden
7 Lisa Bosboom en Annelies van Keulen
8 Geesje Kamp en Rebecca van Dongen

Onderwijs ondersteuning

Miranda Baas (administratie)

Marian Bezemer en Pamela Veth (leraarondersteuners)

Leerkracht Oranjedagen

Juf Ankje Wilbrink is namens ons team werkzaam als leerkracht bij de bovenschoolse Oranjedagen. Samen met aanvullend materiaal van Levelwerk vormt dit ons aanbod voor de beter lerende leerling. Meer informatie vindt u hier.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersoon, tevens aanspreekpunt bij pesten, voor de Oranje Nassauschool (078-6162904) is:

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Geesje Kamp-Groeneveld. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via g.kamp@oranjenassauschool.nl.​

Externe Vertrouwenspersoon

Onze externe vertrouwenspersonen zijn het echtpaar Christine en Kees Rovers. Beiden hebben al enige jaren ervaring als externe vertrouwenspersoon bij een andere schoolbestuur. Via het bekende emailadres: vertrouwenspersoon@scholenvanoranje.nl zijn zij te bereiken. Hieronder hun persoonlijke info.

  • Christine Rovers, tel 0653686304

Was 40 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de laatste jaren gespecialiseerd in het jonge kind en de ouderbegeleiding/gezinstherapie. Voorheen ook een aantal jaren secretaris van het bestuur van de rechtsvoorganger van stichting H3O, de PCOD en vele jaren secretaris bestuur van Schippersinternaten en –scholen.

  • Kees Rovers, tel 0653589542

Was 40 jaar huisarts in Dordrecht en maatschappelijk betrokken in besturen en als mediator bij de klachtencommissie voor huisartsen.

Kwaliteitsteams

Vanuit dit team zijn enkele kwaliteitsteams opgezet, voor gedrag, taal-lezen en rekenen. In het kwaliteitsteam Gedrag zit ook de gedragspecialist (Geesje Kamp). Het kwaliteitsteam Taal-Lezen wordt geleid door de Taal-Leesspecialist (juf Lisa). Het kwaliteitsteam Rekenen wordt geleid door de Rekenspecialist (juf Rebecca).

Stage

Ieder jaar bieden wij ruimte aan stagiaires leerkracht basisonderwijs (PABO) en stagiaires onderwijsassistent. Ook bij ons stage lopen, stuur ons een mail: directie@oranjenassauschool.nl

Invallers

Enthousiaste invalleerkrachten zijn altijd welkom! Wij zoeken inspirerende, flexibele collega's, die kinderen willen helpen hun mogelijkheden te ontplooien. Daarbij vinden wij het belangrijk dat je onze christelijke levensovertuiging onderschrijft en hier invulling aan geeft in je onderwijs. Heb je interesse, dan kun je een sollicitatiebrief richten aan:

Scholen van Oranje Bestuursbureau
Postbus 9041
3301 AA Dordrecht