Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze met de directie bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Wie zitten in de leerlingenraad?

  • Groep 5: Gijs en Eva
  • Groep 6: Megan en Monte
  • Groep 7: Cherrity en Mila
  • Groep 8: Elina en Ali Sami

Wat doet de leerlingenraad?

  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • de leerlingen inspraak geven
  • de leerlingen democratie laten ervaren
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school