Medezeggenschapsraad

Wat de MR doet

De MR bestaat uit een (gekozen) vertegenwoordiging van 2 ouders en 2 teamleden. Zij praten mee over het beleid op school, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, de schoolgids en het schoolplan. De schoolleiding doet voorstellen voor het wijzigen van het beleid en de MR praat dan mee over deze voorstellen. Naast het meepraten over voorstellen van de schoolleiding, kan de MR ook zelf voorstellen doen. De MR geeft advies maar heeft op bepaalde zaken ook het recht op instemming. Dit is vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) en meer specifiek in het MR-reglement van de stichting.

Naast de MR heeft de school ook een leerlingraad die de directie gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Vergaderingen

Er is een aantal zaken waar de MR ieder jaar mee te maken krijgt, zoals:

  • de schoolgids
  • de begroting van de school en de jaarrekening
  • het personeelsbeleid
  • het schoolformatieplan
  • de uitwerking van het taakbeleid
  • jaarverslagen

Daarnaast zijn er zaken, waar de MR incidenteel mee te maken krijgt, zoals de veiligheid in/om de school, en de zorgverbreding. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, de notulen ook: u kunt de notulen en agenda opvragen via het contactformulier.

Wanneer kunt u nu als ouder terecht bij de MR?

Niet elk probleem is meteen een MR-zaak. Heeft u een probleem, een vraag of een klacht, dan kunt u in eerste instantie bij de leerkracht en/of de directie van de school terecht. Wanneer een probleem, vraag of klacht onder meerdere ouders leeft, betrekking heeft op meerdere (alle) kinderen; of als u er met de betreffende leerkracht/ de directie niet uitkomt, is het een zaak die in de MR besproken wordt/kan worden. De leden van de MR zitten 'zonder last of ruggespraak', d.w.z.: ze zitten weliswaar namens hun respectievelijke achterban in de MR, maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat voorop.

Hoe komt u in contact met de MR?

Mail ons: MR@oranjenassauschool.nl

Medezeggenschapsraad

Sinds schooljaar 2021-2022 mag ik als MR lid betrokken zijn bij de Oranje Nassauschool. Ik woon samen met mijn vrouw Rebecca en onze dochters Lina en Nova zitten uiteraard op de Oranje Nassau. Ik zie mijzelf als een ondernemend persoon. Ik ben werkzaam in de elektrotechniek. In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk druk met mijn gezin, maar ik spreek ook graag met vrienden af om een escaperoom te spelen of een ander spel. Ik hoop door mijn deelname aan de MR (sinds schooljaar 2022-2023 als voorzitter) bij te dragen aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van de schoolbeleving en het onderwijs op de Oranje Nassauschool.
Matthijs van Dongen Voorzitter MR
Sinds 2019 ben ik als MR lid betrokken bij de Oranje Nassau. Samen met mijn vrouw Hanneke hebben wij een zoon, Fedde, en een dochter, Lieke. Zij zitten al van jongs af aan op de Oranje Nassau. Ik vind het mooi om vanuit mijn rol als MR-lid op een constructieve manier bij te dragen aan het onderwijs voor alle leerlingen. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de GMR. Dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle Scholen van Oranje. Spreek mij gerust aan voor vragen of goede ideeën.
Sander Moret (G)MR lid