Verlofaanvraag

Extra verlof

U kunt in een aantal gevallen extra verlof vragen voor uw kinderen. Een aanvraag hiervoor moet zo vroeg mogelijk bij de school worden ingediend. En als het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. U kunt hiervoor het formulier hieronder invullen en daarbij de beschikbare bewijsstukken uploaden.

Onderbouwing

Een verzoek moet altijd kunnen worden onderbouwd. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de Leerplichtwet. Meer dan 10 schooldagen voor vakantie mag niet verleend worden. Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Leerplicht

Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk doorgegeven. Wanneer de ouders het kind zonder toestemming toch thuishouden, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken. De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen als het gaat om aanvragen van 10 dagen of minder. Voor verdere informatie: zie deze folder van Bureau Leerplicht.

Formulier verlofaanvraag

Bewijsstuk*
Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw