Ouderraad

Wat wij doen

De ouders van de ouderraad (OR) houden zich vooral bezig met het organiseren en assisteren van activiteiten die niet direct aan het onderwijs zijn verbonden. U kunt daarbij denken aan festiviteiten en activiteiten als de schoolfotograaf, de boekenmarkt, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, het zomerfeest en de afscheidsavond van groep 8. Maar de ouderraadsleden organiseren ook de hoofdluiscontrole, het praktisch verkeersexamen in groep 8 en zij ondersteunen bij inzamelacties.

Vrijwillige ouderbijdrage

Al deze activiteiten (maar bijvoorbeeld ook het vervoer van en naar excursies) worden betaald uit de vrijwillige bijdrage, waarvoor ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar een betalingsverzoek ontvangen. Het beheer van dit geld ligt bij de penningmeester van de ouderraad.

De schouders eronder

De ouderraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 ouders. Elke enthousiaste ouder van een kind op de Oranje Nassauschool kan zich aanmelden voor de ouderraad. We vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar van ongeveer 8.45 tot 10.30 uur. Maar het is geen probleem als leden niet altijd op woensdag aanwezig kunnen zijn. Tijdens deze vergadering wordt onder andere afgesproken wanneer activiteiten precies plaatsvinden, wie coördineert en wie meehelpt. Samen zetten wij voor alle kinderen de schouders eronder. Wilt u eens meekijken en/of meedoen, neem dan even contact op: or@oranjenassauschool.nl