3 juni 2022

Oranje Nassau 40 jaar!

In januari 2022 bestond onze school officieel 40 jaar! Tijdens de projectweek in mei, met als thema FEEST, wordt daar feestelijk bij stilgestaan. Bovendien organiseert Drum4Fun een muzikale feestdag voor alle kinderen. Iedereen gefeliciteerd!

Meer weten over het ontstaan van onze school?

Januari 1982

Snel nadat de eerste woonhuizen in Stadspolders gereedkwamen, startte de vierde school van de Vereniging een School met de Bijbel in het gebouwtje van de voormalige kleuterschool aan de Vijverlaan in Dubbeldam. Aanvankelijk werd de school de Stadspolderschool genoemd. Dit werd al snel Oranje Nassauschool. De leerlingen werden per bus van Stadspolders naar Dubbeldam vervoerd en terug.

8 februari 1982

De eerste paal werd geslagen voor een nieuw scholencomplex in Stadspolders.

Augustus 1983

Het nieuwe gebouw werd in gebruik genomen door 58 leerlingen. Het openingsfeest vond plaats op 14 oktober. Eind 1986 waren er al tweehonderd leerlingen, een jaar later 275 en eind 1988 waren dit er 450. In 1999 waren er ongeveer 525 leerlingen. Door de stormachtige groei van de wijk (en de school) werden in de loop der jaren veel noodlokalen/dependances betrokken.

Recent

De afgelopen jaren is de school weer in zijn geheel ondergebracht aan het Selma Lagerlöf-erf 164. In het Stadspolderscomplex zitten ook SDK en GroUp (peuterspeelzaal en kinderopvang), OBS De Griffioen en peuterbehandelgroepen van Auris en Gemiva.