Een aanvullend en gevarieerd onderwijsaanbod

De Oranjedagen

Bij ons op school hebben wij een aanvullend onderwijsaanbod; dit hebben wij eerst vormgegeven om de leerstof voor onze hoger scorende leerlingen passend te maken. Deze werkwijze organiseren wij op onze ‘Oranjedagen’. Daarnaast bieden we een doorgaande leerlijn ‘Levelwerk’ van groep 1 t/m 8. Dit aanbod hebben wij bovenschools georganiseerd. Alle Scholen van Oranje nemen deel aan de ‘Oranjedagen’. Door dit aanbod:

  • Komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoefte van beter lerende leerlingen
  • Streven wij naar verdere professionalisering van de groepsleerkrachten
  • Maken wij ons onderwijsaanbod spannender door een breed aanbod van ontdekkend en onderzoekend leren
  • Stimuleren wij creatief talent
  • Ondersteunen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze beter lerende leerlingen