Nieuwsbrief 20 september 2019

Jubileum juf Jolanda Beekman!
Juf Jolanda Beekman zat afgelopen augustus 25 jaar in het vak. Met enorme inzet en kunde geeft zij het vak van leerkracht op onze school glans en daar zijn wij trots op. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!
 
Juf Larissa gaat trouwen
Op vrijdag 4 oktober stapt juf Larissa in het huwelijksbootje. Wij wensen de juf en haar Ralph een hele mooie dag en alle goeds voor de toekomst!
 
Week Tegen Pesten
Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar georganiseerd, dit jaar van 23 t/m 27 september. Duizenden scholen (po en vo) doen mee en maken daarmee een goede start voor een fijne en veilige school. Op onze school zijn wij natuurlijk tégen pesten, maar vóór vriendelijk gedrag. Dit stimuleren wij komende week extra én in elke klas doen we minstens een positieve groepsactiviteit.
 
Startgesprekken
Komende maandag of donderdag verwelkomen wij u bij het startgesprek over uw kind. Dit gesprek is bedoeld voor een kennismaking tussen u en de leerkracht, over uw kind. Samen gaat u kort in gesprek en kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde komen: Wie zijn de vriend(inn)en van uw kind? Wat doet uw kind graag? Waar is uw kind goed in? Wat moeten we nog van uw kind weten? Natuurlijk is er voor u en de leerkracht ook ruimte voor anderen vragen. Wij willen u vragen deze van tevoren met uw kind te bespreken. Wij wensen u goede gesprekken toe.
 
Overblijf
Jacintha Tiel-Groenestege heeft voor de zomervakantie afscheid genomen als overblijfcoördinator van SDK/Lunchlokaal. Anna de Jong heeft inmiddels haar taken overgenomen. We zien uit naar een prettige samenwerking!
 
Oudertevredenheid
Bijna de helft van alle ouders/verzorgers heeft voor de zomervakantie deelgenomen aan onze oudertevredenheidspeiling. U gaf onze school gemiddeld een 7; een cijfer waar we voor nu tevreden mee zijn, maar dat ons ook aanmoedigt om te kijken waar we nog iets kunnen verbeteren. We hebben de resultaten met de MR en team besproken en hebben een aantal actiepunten opgesteld.

Groep 7 & 8 naar het Rijksmuseum
Gisteren zijn de leerlingen van groep 7 en 8 in het kader van cultuuronderwijs voor een excursie naar het Rijksmuseum geweest. Een leuk en leerzaam uitje!
 
De hele school leest
Lezen is belangrijk én leuk! In onze school wordt daarom veel gelezen. Ook stimuleren wij leesplezier door mee te doen met activiteiten zoals de Kinderboekenweek en het voorleesontbijt. Wij hebben uit ons team zelfs een Expertteam Lezen opgericht. Én we hebben afgesproken dat voortaan in de hele school iedere vrijdagmiddag gestart wordt met lezen.
 
Kinderboekenweek
Ook dit jaar zullen we weer extra stilstaan bij lezen en hoe belangrijk (voor)lezen is. Daarom doen wij weer mee met de kinderboekenweek. Het thema is: Reis mee! Woensdagochtend 2 oktober 8.30 uur vindt de start plaats op het schoolplein.
Vanaf 11 uur zal tevens weer de jaarlijkse boekenmarkt in de hal van de kleuters te vinden zijn. We hopen u deze dag te mogen groeten. Anderhalve week lang gaan we extra activiteiten doen rondom het (voor)lezen en we hopen dat u dit ook thuis zult stimuleren.
GEZOCHT! Bent of kent u iemand die werkzaam is in de reiswereld (bv. reisleider of gids, conducteur, stewardess, werkzaam bij een reisbureau, piloot, buschauffeur, machinist enz.)? En zou u het leuk vinden om daarover tijdens de Kinderboekenweek wat te vertellen en vragen te beantwoorden van onze kinderen? Geef u dan op bij juf Annelies: a.vankeulen@oranjenassauschool.nl

Bijbelverhalen
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet, over hopen en geloven. Het thema van deze Bijbelverhalen is ‘Wat wordt het?’. Aan het begin van het schookjaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? Er is verandering mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld. De verhalen helpen om daarover na te denken.
 
Vanuit de ouderraad

Boekenmarkt
Woensdag 2 oktober houden wij weer onze jaarlijkse boekenmarkt als start van de Kinderboekenweek. U bent van harte welkom om tussen 11:00 - 13:00 een kijkje te komen nemen bij deze leuke markt. U kan bij ons helaas niet pinnen, dus denkt u eraan (voldoende) kleingeld mee te nemen?
 
Vanuit de medezeggenschapsraad
 
Ook onze eerste activiteiten van het schooljaar zitten er weer op. Daarom via deze weg een kort bericht naar jullie als ouders/verzorgers. Als MR waren we zeer verheugd over de opkomst op de Informatieavond. We hebben in het eerste gedeelte kort uitgelegd wie we zijn, wat we als MR doen en hoe je ons kunt bereiken en/of volgen. De MR is er om de belangen van de ouders/verzorgers en het personeel te vertegenwoordigen bij het schoolbestuur, maar ook bij het verenigingsbestuur. Daarom zitten er 3 ouders en 3 personeelsleden in de MR en 1 ouder en 1 personeelslid in de GMR. Jullie input is altijd welkom, en je kunt ons dan ook persoonlijk aanspreken of mailen (mr@oranjenassauschool.nl). Het MR-gedeelte van de presentatie met uitgebreide info staat als bijlage in de notulen van de eerste MR-vergadering van dit schooljaar.
Ook zijn we als MR blij met de tevredenheidenquête. Er spreekt een stukje waardering uit voor het werk dat de school heeft verzet, maar ook aanknopingspunten om verder te verbeteren. In de MR zijn de uitkomsten besproken en we zullen in de loop van het jaar de actiepunten positief kritisch blijven volgen. Verder willen we u als ouders/verzorgers bedanken voor het invullen. Hopelijk kunnen we op jullie rekenen om bij de volgende meting het responspercentage aanzienlijk te verhogen.
Naast een regelmatig stukje in de nieuwsbrief (zoals dit), kunt u ons volgen via de website van de school (onder het kopje ‘Ouders’). Daar staan o.a. de agenda’s en notulen van de vergaderingen, jaarverslagen. Tevens zal daar een foto staan van het MR-team met onze namen:
  • Marije van der Gouwe, kinderen in groep 8, 5 en 1
  • Arjan Rutten, kinderen in groep 8 en 6
  • Sander Moret, kind in groep 3 en per januari in groep 1
  • juf Nanda, groep 1/2A
  • juf Jolanda Beekman, groep 4
  • juf Lisa, groep 8
Belangrijke (en actuele) data
Op www.oranjenassauschool.nl en in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender voor het gehele schooljaar. Belangrijke data voor de komende tijd zijn:
 
23 en 26 september             Startgesprekken
2 oktober                            Boekenmarkt
2-11 oktober                       Kinderboekenweek
4 oktober                            Volgende nieuwsbrief
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019