6 september 2019
 
We zijn gestart!
Vanmorgen maakte ik een ronde langs alle klassen om als nieuwe directeur van de school kennis te maken met alle kinderen en even te vragen hoe de eerste schoolweek is verlopen. Kinderen vertelden welke dingen nieuw waren en wat ze al hadden geleerd. Ook vertelden ze hoe ze zorgen dat alle nieuwe leerlingen snel wennen en een fijne start maken. Ik vroeg hen wat een directeur volgens hen allemaal doet en kreeg uiteenlopende antwoorden:
  • “Die doet de deur open als we er niet in kunnen.”
  • “Die leidt de school.”
  • “Die belt veel en zit veel achter de computer”. 
  • “Die deelt vriendelijk muntjes uit.”
Leuk om de verschillende reacties te horen en het is allemaal wel een beetje waar. Ik zet mij samen met leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en de schoolleiding in om het onderwijs verder te versterken. Wanneer u met mij in gesprek wilt, bent u van harte welkom. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor nu wens ik u en uw kinderen een heel fijn weekend en graag tot volgende week dinsdag bij de informatieavond (start 19 uur)!
 
Met vriendelijke groet,
 
Micha van Tulden
Directeur cbs Oranje Nassau
 
 
Studiedag maandag 16 september
Op maandag 16 september is al de eerste studiedag voor ons team. Deze dag zijn alle leerlingen vrij. Wij zullen ons met name verder professionaliseren op onderwerpen als ‘zicht op ontwikkeling’ en ‘extra ondersteuning’. 
 
Inschrijven startgesprekken
Op 23 en 26 septemberzijn de startgesprekken. Het startgesprek is bedoeld voor een kennismaking tussen u en de leerkracht, over uw kind. Samen gaat u kort in gesprek en kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde komen:
  • Wie zijn de vriend(inn)en van uw kind?
  • Wat doet uw kind graag?
  • Waar is uw kind goed in?
  • Wat moeten we nog van uw kind weten?
Natuurlijk is er voor u en de leerkracht ook ruimte voor anderen vragen. Wij willen u vragen deze van tevoren met uw kind te bespreken. 
 
U kunt zich vanaf maandag 9 september (6 uur) inschrijven via de knop Schoolgesprek in de schoolapp. U kunt inschrijven tot en met maandag 16 september. Als u niet tijdig inschrijft, krijgt u van de leerkracht te horen op welke tijd u op school verwacht wordt.Wij wensen u goede startgesprekken toe.

Schoolgids 2019-2020
Op onze website www.oranjenassauschool.nl en in de app onder de knop Informatie vindt u de nieuwe (herziene) schoolgids. Deze verschijnt in het kader van duurzaamheid (“Verantwoordelijk omgaan met onze omgeving”) niet meer op papier, behalve enkele exemplaren voor geïnteresseerde ouders van nieuwe leerlingen. 
 
Schoolplan en jaarplan 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het opstellen van een schoolplan 2019-2023 en het jaarplan voor dit cursusjaar. Voor het schoolplan was de instemming van de MR nodig en deze hebben zij voor de zomervakantie gegeven. Het schoolplan is te vinden op onze websiteen in de app onder de knop Informatie. Het jaarplan voor dit schooljaar is ook met de MR gedeeld en ligt ter inzage bij de directie. 
 
Blokletters
Tot en met het afgelopen schooljaar hebben wij tijdens de schrijflessen de kinderen het verbonden schrift aangeleerd. Nieuwe inzichten laten zien dat het verbonden schrift in onze digitale maatschappij niet de meest vanzelfsprekende keuze is. Het aan elkaar schrijven is voor kinderen soms lastig aan te leren. Ook het leesbaar blijven schrijven in de hogere jaargroepen is in het verbonden schrift lastiger dan in het blokschrift. Bovendien past het schrijven in blokschrift beter bij onze nieuwe taal/spellingmethode ‘Staal’. Daarom gaan wij vanaf dit schooljaar met behulp van de methode ‘Pennenstreken 2’ over op het aanleren van het blokschrift. 
 
Vanuit de ouderraad
 
Schoolfotograaf
Volgende week dinsdag 10 en woensdag 11 september is de schoolfotograaf op school! Astrid Rutten en Esther de Ruiter regelen namens de ouderraad en het team het bezoek van de fotograaf. De achtergrondkleuren zijn grijs/bruin tinten. We hopen op mooi weer, zodat de groepsfoto’s goed tot hun recht zullen komen. Let u op de kleding van uw kind? Mocht het slecht weer zijn: voorkom natte haren! Het is mogelijk dat de fotograaf iets kan uitlopen waardoor de kinderen misschien niet op tijd uit zijn. Wanneer de groep van uw kind aan de beurt is, kunt u hieronder lezen.
Tijd: Groep:
09.00 uur Groep 1 / 2 A
10.00 uur Groep 3
11.00 uur Groep 4
12.15 uur Teamfoto
13.30 uur Groep 5
14.30 uur Foto hele school
15.30 uur MR
Tijd: Groep:
08.30 uur OR
09.00 uur Groep 1 / 2 B
10.00 uur Groep 6
10.45 uur Groep 7
11.30 uur Groep 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijke (en actuele) data
Op www.oranjenassauschool.nlen in onze app vindt u de actuele activiteitenkalender voor het gehele schooljaar. Belangrijke data voor de komende tijd zijn: 
 
9 t/m 16 september                 Inschrijven startgesprekken
10 september                          Informatieavond
10 en 11 september                 Schoolfotograaf
12 september                           MR vergadering
16 september                           Studiedag
19 september                           Groep 7 en 8 naar Rijksmuseum
20 september                           Volgende nieuwsbrief
23 en 26 september                  Startgesprekken
 
 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019