De Polderpeuters


Sinds september 2010 zijn wij als De Polderpeuters in de Oranje Nassauschool gekomen, en hebben daar een mooi lokaal. Wij zijn een christelijke peuteropvang van Stichting H3O.

Op onze peuteropvang komen peuters allereerst om plezier te beleven aan het spelen. Een spelend kind zal, ook zonder dat het kind of zijn omgeving zich hiervan bewust is, van zijn spel leren. De leidsters zijn zich echter wel degelijk bewust van de waarde van het spel. Door middel van spelen helpen zij de peuter zich optimaal te ontwikkelen. Zij lokken spelletjes uit en bieden leuke materialen aan die de peuter stimuleren en uitdagen.

Peuters vanaf 2 jaar kunnen bij ons twee dagdelen per week terecht, sommige kinderen die een VVE indicatie hebben mogen 4 keer komen spelen.. Daar ziet de peuter andere kinderen, leert samen spelen, samen ondernemen en vergroot zo op een speelse manier zijn sociale en communicatieve vaardigheden. Voorwaarde is dat een kind zich veilig voelt. Door een kind een vertrouwde, veilige omgeving te bieden en de kans te geven zichzelf te leren kennen en accepteren, ontwikkelt het een positief zelfbeeld. We maken gebruik van de methode Uk en  Puk. De pop Puk is daarom een vast vriendje die de kinderen helpt om zich sneller thuis te voelen op de groep.

Hieronder vindt u het inspectierapport van de Polderpeuters:
Inspectierapport van de Polderpeuters.
 

VVE groep 1A: maandagmorgen van 8.30-11.00 en donderdagmorgen van 8.30-11.00
onder leiding van: Rian de Deugd, Trudy Kuperus en een stagiaire

VVE groep 1B: dinsdagmiddag van 13.15-15.15 en vrijdagmorgen van 8.30-11.30
onder leiding van: Trudy Kuperus, Micky Ufkes en een vrijwilligster

VVE groep 2A (groep van 8 kinderen): maandagmiddag 13.15-15.15 en woensdagmorgen 8.30 - 11.30
onder leiding van Rian de Deugd en een vrijwilligster

VVE groep 2B (groep van 8 kinderen): dinsdagmorgen 8.30 - 11.30 en donderdagmiddag 13.15 - 15.15
onder leiding van Trudy Kuperus en een vrijwilligster/stagiaire

Indien u vragen heeft of uw kind wil inschrijven kunt u contact opnemen met Peuteropvang De Polderpeuters: 078-8905975
of via de  mail PeuteropvangPolderpeuters@h3o.nl

 
 

Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019