Jaarverslag OR - Ouderraad 2016-2017

Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van de Oranje Nassauschool. Dit jaarverslag is bedoeld om u een goed beeld te geven over wat de activiteiten van de OR inhoudt en wat we het hele schooljaar hebben gedaan.
 
Samenstelling van de ouderraad
Per schooljaar hebben we gemiddeld 6 vergaderingen. Deze zijn in 2016/2017 namens school bijgewoond door Anneke van Estrik. De ouders die actief waren in dit schooljaar waren:
Lex van Dalen
Mirjam de Groot
Martha Quarré
Angelique Rijkers
Astrid Rutten (penningmeester)
Tamara Slobbe (LOT)
Esther de Ruiter
Judith van Dalen (notulist)
Carina Verheul
Jeanette Jelier (voorzitter)
Elina van den Broek (stand-by)
Dorien Ophorst (nieuw lid per juni 2017)
Michelle van Wijngaarden (nieuw lid per juni 2017)
en Jessica
 
Zoals u ziet zijn er verschillende rollen binnen de ouderraad. Daarnaast zijn de activiteiten, die door de ouderraad worden (mede-)georganiseerd, verdeeld over de leden van de ouderraad. Hierdoor zijn er vaste aanspreekpunten binnen de ouderraad voor de diverse activiteiten. Dit kan per schooljaar verschillen. Van alle activiteiten zijn draaiboeken aanwezig.
 
De ouderraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar op de woensdagochtend van 8:45 uur tot ca. 10:30 uur.
 
Vaste activiteiten
Wij van de ouderraad kijken terug op een druk en gezellig, maar zeker ook geslaagd jaar. We hebben onze handen weer vol gehad met de schoolfotograaf, de boekenmarkt, het Sinterklaasfeest, de Kerstvoorbereidingen, de Paasmaaltijd, het verkeersexamen, het korfbaltoernooi, de avondvierdaagse, het zomerfeest van groep 2 en de musical van groep 8. Ook de opvang van nieuwe leerlingen, de koffie/thee tijdens de 10-minuten-avonden en het Luizen Opsporings Team kregen onze aandacht.
 
Schoolfotograaf
Dit jaar was het in het thema “Kubus”. Ook was er weer het jaar voor de broertjes en zusjes foto. Voor twee van de ouderraadsleden is dit elk jaar een drukke periode, omdat het vrij vroeg in het schooljaar geregeld moet worden en er meteen na de zomervakantie actie moet worden ondernomen om alles vlotjes te laten verlopen met roosters wanneer welke groep bij de fotograaf moet komen en wanneer pauze. Rekening houdend met de gym uren en andere activiteiten en dat de kleuters zo vroeg mogelijk in de ochtend gaan.
Alles is vlot en goed verlopen. Het weer zat mee en de foto’s zijn erg leuk geworden.

Boekenmarkt
De boekenmarkt is de aftrap van de Kinderboekenweek op de cbs Oranje Nassau. De ouderraad organiseert samen met boekhandel ’t Ramsjgat (Voorstraat 235) en de christelijke boek- en cadeauwinkel Present (Voorstraat 414) de boekenmarkt. ’t Ramsjgat biedt mooie boeken aan met een kleine beschadiging met een aantrekkelijke korting. Onze school mag van ’t Ramsjgat als dank voor de boekenmarkt voor 10% van de opbrengt aan boeken uitzoeken. Deze boeken worden weer in de klassen gebruikt. De ouderraad zorgt voor de PR, bouwt de boekenmarkt op, houdt toezicht en maakt de kas op. Ook brengen wij de boeken na de boekenmarkt weer terug.

Sinterklaas
Voor vele is dit het hoogtepunt van het jaar. Het is tenslotte ieder jaar weer de vraag of de Sinterklaas tijd heeft om onze school te komen bezoeken. Gelukkig was hij ook dit jaar weer van de partij. Het is een groot feest waarbij veel georganiseerd moet worden. Van de OR zijn er 3 leden druk mee bezig samen met 3 of 4 leerkrachten. Op de dag zelf wordt er nog meer mankracht ingeschakeld voor het schminken, fotografie en de catering. Het is druk maar altijd weer erg leuk om te doen en na afloop geeft het dan ook een heel voldaan gevoel als je ziet hoe blij de kinderen zijn en ook de Sint en Pieten, want die hebben het ook elk jaar weer ontzettend naar hun zin. Dit jaar waren de Pieten Sinterklaas kwijt. Ze hebben zelfs een echte Pieten 'opsporing' bus ingeschakeld om Sinterklaas op te sporen. Waar was Sinterklaas nou toch? Sinterklaas was 's morgens vroeg al op tijd naar school gegaan om op school een taart te bakken voor juf Anneke. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er cadeautjes en de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en maken een surprise en gedicht voor degene die ze hebben getrokken. Hiervoor krijgt elk kind een geldbedrag mee naar huis.

Het Kerstfeest
De kerstboeken zijn ingepakt op woensdag 14 december na de OR vergadering.
Op woensdag 21 december hebben 3 OR leden de boodschappen verdeeld over de klassen en de koffie- en theekannen schoongemaakt zodat we ze konden gebruiken voor de warme choco.
Gelukkig was het donderdag 22 december goed weer om de 'Warme Choco Kraam' op het plein op te zetten. Met z’n zessen hebben we de keuken en de kraam klaar gemaakt en bemand. De kraam stond bij de schommel, dat blijkt een prima plek, het dichtstbijzijnde lokaal uit de zijvleugel heeft geen last van de ‘drukte’. Het was gezellig druk met ouders die de kinderen kwamen ophalen en ook de kinderen die klaar waren wisten de kraam te vinden! 
Groep 8 vierde kerstfeest in de kerk op woensdag 21 december, hier was geen hulp bij nodig vanuit de OR.

De paasmaaltijd
Zoals gebruikelijk werd op de donderdag voor goede vrijdag, 13 april 2017, een paaslunch gehouden op school voor alle groepen. De maaltijd wordt voor de groepen 1 tot en met 5 verzorgd door de ouderraad. Voor de groepen 6, 7 en 8 vragen we de ouders of de kinderen iets van thuis mee te nemen. Zelf gebakken of vanuit de winkel. Door de leerkracht wordt gecoördineerd dat er niet te veel van hetzelfde wordt mee genomen. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt alles in buffetvorm klaargezet en voor de kleuters worden de tafels gedekt. Er was dit jaar weer veel lekkers aanwezig en de kinderen hebben dan ook echt genoten.
De taak van de ouderraad is het doen/bestellen van de boodschappen voor de groepen 1 t/m 5 en het uittellen van o.a. vleeswaren, brood, drinken en het verdelen over de groepen. Voor de groepen 6, 7 en 8 zorgt de ouderraad dat al het meegenomen lekkers wordt klaar gezet. Ook blijft de ouderraad aanwezig om evt. aan te vullen/te verdelen over de verschillende klassen.

Schoolkorfbaltoernooi
Op 17 mei was het schoolkorfbaltoernooi. Op verzoek van de juffen van de ‘sportcommissie’ hebben we geholpen met het verdelen van de kleding. Op de dagen zelf hebben we voor chips en drinken gezorgd. Alle teams speelden bij KC Dordt. Er waren 2 teams uit groep 3 en 4, 2 teams uit groep 5 en 6 en 2 teams uit groep 7 en 8. Het was die dag heel erg warm op en daarom heeft juf Larissa zelfs nog extra flesjes water uitgedeeld. Op 24 mei was de finale waaraan 2 van onze teams mee mochten doen. De juffen hebben zelf de kleding verzameld en gewassen.

Koningsspelen
Dit jaar waren de Koningsspelen op vrijdag 21 april. In de ochtend werd er door alle leerlingen op het schoolplein het lied “Okido” gezongen en gedanst. Dit was het lied van de Koningsspelen 2017. Daarna gingen alle leerlingen naar hun eigen klas om daar gezellig met elkaar te ontbijten. Het ontbijt bestond o.a. uit bruin brood, halvarine, smeerkaas, jam, kipfilet, melk en appels. Kortom een gezond ontbijt wat aangeboden werd door supermarkt Jumbo. Om 09.45 uur ging de Koningsspelen van start. Gelukkig was het droog weer zodat we ook buiten spelletjes konden spelen. Tussendoor werd er drinken met een lekkere eierkoek uitgedeeld. Voor alle begeleiders en juffen hadden we ook een lekkere koek met een koninklijk tintje. Er werden spelletjes gespeeld tot aan de middagpauze. ’s Middags hadden de leerlingen met hun eigen klas een programma.
 
Fietsexamen
Op donderdag 1 juni heeft het fietsexamen plaatsgevonden voor de kinderen van groep 8. De kinderen hebben vooraf de fietsroute gekregen en kunnen dit alleen en/of samen met hun ouders van tevoren oefenen. Op 10 mei vond de ‘fietskeuring’ plaats. Dit is altijd ruim van tevoren zodat je nog tijd genoeg hebt, mocht die afgekeurd worden, om je fiets in orde te maken,. Doe je dit niet, mag je niet mee doen met het fietsexamen! In totaal hebben wij 14 mensen nodig die langs de route willen zitten om te controleren hoe de kinderen zich gedragen in het verkeer. De route is zo uitgestippeld dat het langs veel gebruikte wegen naar het voorgezet onderwijs lijdt. Jaarlijks vergaderen alle verkeersouders van diverse scholen zo’n 4x per schooljaar bij Wierks (hoofdorganisator). 
Dit jaar is de fietsroute gestart vanuit onze school. Dit is zeer goed bevallen en dat zullen we ook blijven doen.

Avond 4 daagse
Met in totaal 128 personen, ouders (31), kinderen (97) waren we weer een gezellige grote groep tijdens de avondvierdaagse in juni. Ook lopen er jaarlijks een aantal enthousiaste leerkrachten mee, wat de kinderen geweldig vinden. Dit evenement wordt vanuit de ouderraad georganiseerd en gecoördineerd. We regelen de begeleiding en organiseren de inschrijvingen van de kinderen. Ook vlak voor, tijdens en na het lopen zijn wij het aanspreekpunt. Op een van de avonden wordt er vanuit de ouderraad een pakje drinken uitgedeeld aan alle deelnemers van school.
De shirtjes, waarin gelopen wordt, worden van tevoren uitgedeeld aan de kinderen en begeleiders en na afloop gewassen door leden van de ouderraad.

Het zomerfeest van groep 2
Vanuit de ouderraad ondersteunen twee ouders de kleuterjuffen bij het organiseren van het zomerfeest. Op de dag van het zomerfeest, dit jaar dinsdag 20 juni, zorgen twee
ouderraadsleden voor de koffie/thee en limonade, het dekken van de tafel, het in ontvangst nemen van de door de ouders gebakken pannenkoeken, het eventueel opwarmen van de pannenkoeken en het uitserveren hiervan en het uitdelen van de ijsjes.
Het thema dit jaar was “Treinen”.

De speeltuin voor groep 1
De kinderen van de groepen 1 gaan ieder jaar een ochtendje naar Speeltuin Stadspolders.
Dit jaar was dat op donderdag 22 juni.
De ouders van de ouderraad verzorgen deze dag alleen de ijsjes.

Musical groep 8
Slotstuk van het schooljaar is altijd de musical van groep 8. Dit jaar werd dit gehouden op 4 juli. De OR helpt hierbij met de voorbereidingen van o.a. bloemen/bedankjes, boodschappen, schminken en eventueel het strijken (verstel/naaiwerk) van de kostuums. Op de avond zelf verzorgt de OR de catering.

Het Luizen Opsporings Team
Het Luizen Opsporingsteam bestaat uit ouder[s]/verzorger[s] van leerlingen van onze school. Na een schoolvakantie van minimaal één week worden de hoofden van alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Iedere groep heeft zijn eigen LOT-ouder. De LOT-ouder meldt de bevindingen aan de leerkracht.
Mochten er luizen en/of neten gevonden worden, dan neemt de leerkracht contact op met de ouder[s]/verzorger[s] van het betreffende kind met het verzoek hem/haar te behandelen. De andere kinderen uit de klas krijgen een briefje mee met de melding dat er in de klas hoofdluis is geconstateerd, daarbij het verzoek aan ouder[s]/verzorger[s] extra alert te zijn op eventuele [toekomstige] aanwezigheid van hoofdluis bij hun kind. Het LOT controleert na enige tijd of de behandeling tegen aangetroffen neten dan wel hoofdluis effectief is geweest. Wanneer dat niet het geval is, start het traject weer opnieuw.
De Coördinator van het LOT is vanuit de ouderraad degene die er ieder jaar voor zorgt dat er weer voldoende ouders zijn die de groepen willen controleren op luizen en dat de luizencapes worden aangeleverd als er ouders zijn die er 1 willen aanschaffen.
Ter voorkoming van grote uitbraken van hoofdluis gebruiken ALLE kinderen een luizencape. De luizencape is te koop via school voor €12,50.
 
Ouderbijdrage
Voor verschillende activiteiten die leuk én belangrijk zijn voor kinderen, maar niet uit het onderwijsbudget kunnen worden bekostigd, betaalt u ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is € 25,- per kind voor een heel schooljaar.
Voor kinderen die na december op school komen is de ouderbijdrage aangepast.
Is de 1e schooldag na 1 januari, dan is de bijdrage € 17,50.
Wanneer de 1e schooldag na 1 april valt, is de bijdrage € 15,00.
De penningmeester van de ouderraad beheert het geld. Ieder jaar legt de penningmeester verantwoording af aan school wat betreft de financiën. De penningmeester maakt een financieel jaarverslag en een begroting voor het komende schooljaar. Via acties probeert de ouderraad extra geld binnen te halen.
 
Tot Slot
Met de ouderbijdrage zijn we aan het einde van dit jaarverslag gekomen. Het is weer een druk maar gezellig jaar geweest voor de ouderraad. Zonder de inzet van (groot)ouders en leerkrachten was dit alles niet mogelijk geweest. Buiten de ouderraad om zijn er nog vele ouders actief geweest bij activiteiten als de spelletjesochtenden van de kleuters, excursies, bibliotheekbezoeken etc. Ook wij hebben weer beroep kunnen doen op de extra hulp van ouders. Hiervoor onze hartelijke dank. Zo proberen we met elkaar de schooltijd van onze kinderen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook komend schooljaar zullen wij ons weer voor 100% inzetten en hopen ook op uw steun, in welke vorm dan ook!
 
Namens de Ouderraad,
Angelique Rijkers.
 
 
 

 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019