Identiteit

De Oranje Nassauschool gaat uit van de Scholen van Oranje te Dordrecht.

Sinds 1902 verzorgt deze vereniging het protestants-christelijk basisonderwijs in de wijken Dubbeldam en Stadspolders. Tot de vereniging behoren de volgende 4 scholen: Julianaschool en Beatrixschool in Dubbeldam, de Johan Frisoschool en de Oranje Nassauschool in de Stadspolders.

Onze school is een protestants-christelijke school. Dit houdt in, dat de Bijbel en het voorbeeld van Jezus centraal staan bij het leren en onderwijzen op onze school.

Op onze school wordt gewerkt in groepen met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, die gedurende het schooljaar een vastgesteld gedeelte van de leerstof doorwerken. In eerste instantie gebeurt dit klassikaal, maar er wordt ingespeeld op de verschillen tussen de leerlingen. Zo krijgen de zwakke, maar ook de meer begaafde leerlingen extra aandacht van de groepsleerkracht met hulp van een onderwijsassistente en/of remedial teacher.
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019