BesefKwink - Sociaal Emotioneel Leren

Nieuwe SEL-methode Kwink

Kwink is een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren. We hebben als team voor deze methode gekozen, omdat het doel van Kwink is om kinderen vaardigheden te leren die ze kunnen gebruiken om op de juiste manier met elkaar om te leren gaan.
Kwink is een digitale methode en er wordt met verschillende thema’s gewerkt. Het zijn thema’s die voor groep 1 t/m groep 8 hetzelfde zijn. In een fictieve dierenwereld worden verhalen in de vorm van animaties aangeboden en kunnen kinderen zich identificeren met de dieren. De dieren vertonen menselijk gedrag en maken situaties mee die ook in de gewone wereld voorkomen.
 
De kracht van de methode is dat de kinderen meer zelfcontrole krijgen over hun gedrag, wat tot gevolg heeft dat er zich minder gedragsproblemen en minder emotionele problemen voor zullen doen.
Kwink gaat uit van vijf competenties:
  • Zelfmanagement (ik)
  • Besef hebben van de ander (jij)
  • Relaties hanteren (jij)
  • Keuzes maken (wij)
  • Besef hebben van jezelf
Kwink richt zich op preventie van gedragsproblemen, heeft een groepsbrede aanpak en groepsvorming is een hoofditem.
Door middel van ouderbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de lessen van Kwink en kunt uzelf meewerken aan de huiswerkopdrachten met uw kind.

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/voor-ouders/
 
 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019