Over onze school

De Oranje Nassauschool valt, samen met de Beatrixschool, de Julianaschool en de Johan Frisoschool, onder de vereniging Scholen van Oranje. We zijn een christelijke basisschool met een open en persoonlijk karakter en herkenbare normen en waarden. Een school die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Wie de school binnenloopt ervaart drie kernwaarden: Veilig, Vriendelijk en Verantwoordelijk. Meer informatie over onze school vindt u op www.scholenopdekaart.nl
 

Onze visie 
  • Wij willen dat onze leerlingen in de driehoek kind-ouder-school opgroeien tot vriendelijke jongeren, zodat ze beschikken over een open houding, wederzijds respect en goede relaties 
  • Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke jongeren, die beschikken over een gezonde mate van zelfstandigheid, zelfregulering, kritisch kunnen redeneren en reflecteren, probleemoplossend kunnen werken en kunnen samenwerken
  • Wij willen dat onze leerlingen opgroeien in een veilige omgeving, waarin vriendelijk, verantwoordelijk en veilig gedrag wordt beloond en leren optimaal mogelijk is. Dit werkt preventief t.o.v. ongepast gedrag zoals intimidatie, pesten, diefstal en agressie. We willen dat kinderen die toch ongepast gedrag vertonen hun gedrag verbeteren in een omgeving die steeds weer nieuwe kansen biedt.
  • Wij hebben oog voor de verschillen tussen kinderen in onderwijsbehoeften, achtergronden en leerstijlen en kennen onze leerlingen. We bieden voor ieder kind basisondersteuning. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften organiseren we - binnen de grenzen van ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) - extra ondersteuning.


Aanmelden leerling
Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) van harte uit voor een kennismakingsgesprek, waarbij wij vertellen wat ons onderwijs inhoudt en hoe wij de christelijke identiteit van onze school gestalte geven. Wij laten de school zien onder schooltijd, zodat de ouder(s)/verzorger(s) een indruk krijgen van de dagelijkse gang van zaken op school.

Als ouder(s)/verzorger(s) besluiten hun kind bij ons aan te melden, vullen wij samen met de ouders(s)/verzorger(s)het inschrijfformulier in. Voor een afspraak kunt u mailen of bellen naar 078 6162904 en vragen naar de adjunct-directeur Margo Besseling (m.besseling@oranjenassauschool.nl).

 
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019