Ondersteuningsteam (OT)

Sommige kinderen hebben meer zorg nodig dan andere kinderen, simpelweg omdat zij grotere problemen hebben. Deze kinderen kunnen worden aangemeld bij het Ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam zitten de schoolarts, de orthopedagoog vanuit de CED, de Ouder-Kind Coach, de intern begeleiders en de groepsleerkracht van uw kind.

Doordat er experts vanuit verschillende gebieden in het ondersteuningsteam zitten, kan er een doelgericht plan voor uw kind opgesteld worden. In het ondersteuningsteam wordt uw kind alleen besproken als u daarvoor toestemming geeft.
Printervriendelijke versie
© cbs Oranje Nassau, laatste wijziging 20-09-2019